Kurz Lékařská informatika slouží jako elektronická podpora výuky stejnojmenného předmětu, který je určen pro studenty magisterského studia všeobecného lékařství na 2. LF UK.

Medical Informatics course serves as an electronic support of education of the same subject, which is designed for master students of general medicine at the 2nd Faculty of Medicine.

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia (blok 2.4-5.4.)