Předmět je určen prezenčnímu bakalářskému oboru žurnalistika. Náplní jsou praktické základy, postupy a trendy současné kulturní kritiky a editorské práce. V průběhu kursu dojde na četbu a analýzu aktuálních textů publikovaných v českých médiích, stejně tak na samostatnou autorskou tvorbu. Účastníci píší z hodiny na hodinu vlastní kritiky a recenze, které jsou následně v semináři diskutovány.


Literatura:

Barthes, R. (2004). Mytologie. Praha: Dokořán.

Berger, J. (2016). Způsoby vidění. Praha: Labyrint.

Mirzoeff, N. (2018). Jak vidět svět. Praha: Artmap.

Orwell, G. (1946). Politika a anglický jazyk. In Orwell G., Spisovatelé a leviatan: Eseje IV. (1947–1949). Praha: Argo.

Wilde, O. (1909). Kritik umělcem. Praha: F. Adámek.

Willis, E. (2014). The Essential Ellen Willis. Minneapolis, MI: University of Minnesota Press.