Cílem je seznámit studenty se základními pojmy lup a kvazigrup, což jsou struktury, které v konečném případě odpovídají binární operaci s multiplikativní tabulkou ve formě latinského čtverce (kvazigrupa) nebo normalizovaného latinského čtverce (lupa). Důraz je kladen na algebraické, kombinatorické a geometrické souvislosti (universální algebra, afinní roviny, designy, oktonióny, kvadratické formy).