Studenti stráví cca 20 vyučovacích hodin aktivitami týkajícími se výuky matematiky a jejího doučování přímo na školách. "Asistentská" v názvu předmětu znamená, že budou "asistovat" vyučujícímu matematiky na základní nebo střední škole (společná příprava pomůcek, případná asistence v hodinách) a žákům (odpolední doučování u žáků, kteří mají s matematikou potíže).

Kurz geometrie je zaměřen na rozvoj kognitivních schopností, nikoliv na rozsah vědomostí studentů. Na základě experimentální činnosti jsou studenti vedeni k samostatnému objevování geometrických vztahů, upřesňování pojmů a rozvíjení geometrických představ. Některé mnohoúhelníky jsou poznávány a hlouběji studovány v prostředí čtverečkovaného papíru. Dále jsou studovány relační pojmy rovnoběžnost, kolmost, různoběžnost, shodnost (úseček, úhlů, útvarů), některá shodná zobrazení a míra geometrických útvarů. Nové poznatky jsou studovány i v jiných geometrických prostředích.