Studenti stráví cca 20 vyučovacích hodin aktivitami týkajícími se výuky matematiky a jejího doučování přímo na školách. "Asistentská" v názvu předmětu znamená, že budou "asistovat" vyučujícímu matematiky na základní nebo střední škole (společná příprava pomůcek, případná asistence v hodinách) a žákům (odpolední doučování u žáků, kteří mají s matematikou potíže).