Blok přednášek a cvičení seznámí studenty se získáváním, ukládáním a zpracováváním odborné lékařské literatury a s prezentací výsledků vědecké práce.

Cílem výuky je seznámit studenty se základními termíny a oblastmi informační gramotnosti:

  • hlavní a důležité informační instituce
  • online služby a možnosti jejich využívání
  • e-zdroje
  • základy odborné písemné komunikace