Vážené studentky a studenti, vítejte v kurzu Základy psychologie. Tento kurz je určen pro studující oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (prezenční i kombinovaná forma). Je aktualizován pro akademický rok 2020/21. Věřím, že v době distanční výuky bude kurz pro Vás výraznou studijní oporou a nejdete zde potřebné materiály. Studující se přihlášením do kurzu zavazuje používat veškeré materiály, včetně prezentací a nahrávek výhradně pro své vlastní studijní účely a nesmí je žádným způsobem šířit mimo tento prostor a předávat třetím osobám.