Náhradní on-line výuka za neprobíhající přednášky dějin českého a slovenského filmu na FF UK a na FAMU v LS 2019-20.