Seminář načrtne skrze vybrané texty volnou linii myšlení o technologiích a současných digitálních médiích, která nechápe člověka jako jediného tvůrce a příjemce mediálního obsahu, ale směřuje spíše k představě komplexní sítě, v jejímž rámci se lidské bytosti a technologické artefakty vzájemně spoluutvářejí. Z takového pojetí pak vychází jak odlišné uvažování nad jednotlivými médii a jejich funkcí, tak nutné přehodnocení samotného lidského subjektu, jenž zde ztrácí svou centrální pozici a na metaforické i velmi materiální rovině se skrze „své“ technologické části rozprostírá v časoprostoru, který ho dalece přesahuje. Od základních textů z filozofie technologií druhé poloviny dvacátého století se kurz dostane k některým klíčovým současným autorkám a autorům, kteří pracují s přístupy jako je posthumanistická teorie médií, afektová teorie či feministický (nový) materialismus. Seminář tak nastíní způsoby, jak z těchto pozic přemýšlet nad technologickými objekty, které nás obklopují: nad jejich autonomií, životními cykly, evolučním vývojem či afektivní silou – ale zpětně i nad rolí člověka v těchto sdílených (technologických) (eko)systémech, která pod tíhou ekologických a etických dilemat dneška volá po přehodnocení.

Náhradní on-line výuka za neprobíhající přednášky dějin českého a slovenského filmu na FF UK a na FAMU v LS 2019-20.