Evropské novověké dějiny I (1714–1815)
Zimní semestr 2023/2024
Vyučující: Dr. phil. Marie Buňatová

Anotace:
Kurz si klade za cíl seznámit studenty a studentky s politickými, sociálními a kulturními dějinami Evropy během 18. století (1714–1815). Kurz bude kombinací přednášky a semináře, kde bude kladen důraz na průběžnou četbu (bude zadána ad hoc), na jejímž základě budou probíhat na vybraná témata diskuse.

Způsob atestace: zkouška
Písemná zkouška v rozsahu probraných témat. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je odevzdání synopse v délce 3 - 4 normostran (zhuštěný obsah díla, shrnutí základních myšlenek a tezí) z jedné odborné monografie k dějinám 18. století (bude zadáno na první hodině).