Spojený seminář předmětů Praktika kvalitativního výzkumu a Praktika kvantitativního výzkumu I a II
Skupina 4: Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků