Spojený seminář předmětů Praktika kvalitativního výzkumu a Praktika kvantitativního výzkumu I
Skupina 4: Smíšený výzkum stigmatizace kuřáků