Předmět Aplikovaná sociální psychologie vychází ze sociálně-psychologických teorií a usiluje o propojení poznatků základního výzkumu s řešením otázek a problémů relevantních pro reálný životní kontext.