Kurs pro bakalářské studium ošetřovatelství (kombinovaná forma) zahrnuje předměty na 2. LF UK, které jsou vyučovány společně:

D19020006 Základy biofyziky pro obor VSEOS – Všeobecné ošetřovatelství (Bc.) pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Všeobecná sestra

D29020006 Základy biofyziky pro obor PEDOS – Pediatrické ošetřovatelství (Bc.) pro přípravu k výkonu zdravotnického povolání Dětská sestra