Všichni víme, že divadlo má svoje dějiny. Ale jakou roli hrají dějiny v divadle? 

Jak se promítají historické události do dramatické a divadelní tvorby?

Co mají společného Aischylovi Peršané s dokumentárním dramatem o terorismu? A kolik odkazů na současné politické dění bychom našli v "historické" hře V+W o Césarovi?

A proč se v jisté hře o Janu Husovi Jan Hus ani neobjeví?

Na záhady tohoto a jiných historických světů se pokusíme hledat odpovědi v našem komparativním divadelně-historickém (nebo snad historicko-divadelním) semináři.

Společnou četbou, sdílenými diskusemi nad vybranými tématy z historie (jako takové) a z dějin divadla a dramatu. To vše pod dohledem historika Michala Stehlíka a teatrologa Petra Christova.