Topic outline

 • Divadlo v dějinách, ale spíše dějiny v divadle

   

  Všichni víme, že divadlo má svoje dějiny. Ale jakou roli hrají dějiny v divadle? 

  Také v současnosti sledujeme (jako na divadle!) živé debaty o historii a jejích výkladech, do níž zasahují i ti, kteří se zabývají divadlem.

  Ale jak se promítají a v minulosti promítaly historické události do dramatické a divadelní tvorby?

  Co mají společného Aischylovi Peršané s dokumentárním dramatem o terorismu? A kolik odkazů na současné politické dění bychom našli v "historické" hře V+W o Césarovi?

  A proč se v jisté hře o Janu Husovi Jan Hus ani neobjeví?

  Na záhady tohoto a jiných historických světů se pokusíme hledat odpovědi v našem komparativním divadelně-historickém (nebo snad historicko-divadelním) semináři.

  Společnou četbou, sdílenými diskusemi nad vybranými tématy z historie (jako takové) a z dějin divadla a dramatu. To vše pod dohledem historika Michala Stehlíka a teatrologa Petra Christova.

  divadlo_histoire_image.jpg

  Protože kdo by nechtěl probrat Jana Žižku od Jiráska, V+W s Césarem, samozřejmě Brechta nebo Oldřicha Daňka. Nebude chybět ani Duchcovský viadukt, Buchsteinerův NordOst a jedna Slovenka...!

 • Chronologie, aneb komparativní dějiny divadla a dějiny dějin v datech a souvislostech

  • pokus o slazení časových os a osudových milníků z pohledu historika a teatrologa
  • a také o nástin historické tématiky v dějinách dramatu/divadla

   • Aischylos: Peršané (472 př. n. l.) a bitva u Salamíny jako historický (nebo?) současný námět tragédie
   • W. Shakespeare: Richard III. (1591?) a záporná postava volně inspirovaná historií
   • Friedrich Schiller: Marie Stuartovna (1800) a skotský boj za nezávislost z pohledu preromantika
   • T. S. Elliot: Vražda v katedrále (1935) a spory mezi státem a církví v básnickém dramatu
   • ale i pojmy jako historické drama, politické divadlo, dokumentární drama, "verbatim", propaganda, agitka, živé noviny aj.
 • Dějiny jako příběh, aneb příběh dějin ▶︎▶︎ 15. října

  • metodologický vhled k práci historiků (od starých básníků/historiků, přes pozitivisty ke škole análů a Vondruškovi)
 • Alois Jirásek: Jan Žižka (1903) ▶︎▶︎ 22. října

  • Jiráskova husitská trilogie a mýtus českého husitství (mj. v komparaci s Janem Žižkou Petra Čorneje)
 • V+W: César (1932) ▶︎▶︎ 5. listopadu

  • tvorba V+W v Osvobozeném divadle a česká reál politika přelomu dvacátých/třicátých let 20. století
 • Bertolt Brecht: Zadržitelný vzestup Artura Uie (1941) ▶︎▶︎ 12. listopadu

  • Hitlerův vzestup očima německého levičáka
 • Vojtěch Cach: Duchcovský viadukt (1950) ▶︎▶︎ 19. listopadu

  • sorelou formované aktuální dějiny, aneb dějiny "comme il faut"
 • Rolf Hochhut: Náměstek (1963) ▶︎▶︎ 26. listopadu

  • věčná otázka kolaborace církve s mocí (též v souvislosti s nedávným otevřením vatikánských archivů)
 • Oldřich Daněk: Vy jste Jan (1987) ▶︎▶︎ 3. prosince

  • otázka klíčových dějinných událostí a jejich dopadu na člověka na příkladu tuzemského mistra historického dramatu
 • Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné (1997) ▶︎▶︎ 10. prosince

  • slovenské národní obrození po žensku
 • Torsten Buchsteiner: NordOst (2005) ▶︎▶︎ 17. prosince

  • ruská současnost v německém dokudramatu
 • Tomáš Vůjtek: Smíření (2017) ▶︎▶︎ 7. ledna

  • stylizace reálných událostí do emotivně působivého tvaru evokujícího dokument