Kurz slouží k procvičování látky probírané v rámci výuky předmětu Latina I.

Kurz slouží k procvičování látky probírané v rámci výuky předmětu Latina II.

Kurz slouží k procvičování látky probírané v rámci výuky předmětu Latina III.

Kurz slouží k procvičování látky probírané v rámci výuky předmětu Latina IV.

Přednáškový cyklus nejprve situuje judaismus na pozadí konfliktu s křesťanstvím, který témeř dva tisíce let formoval evropskou civilizaci, vedl k náboženské diskriminaci i k pronásledování Židů a přispěl ke vzniku moderního antisemitismu. Po roce 1945 a především po II. Vatikánském koncilu došlo však ze strany křesťanských církví k zásadním změnám vůči Židům a k otevření prostoru vzájemného dialogue a poznávání. A právě z tohoto hlediska cyklus usiluje o přiblížení židovského náboženství a civilizace v proměnách času i prostoru: od nejstarších forem starověkého judaismu a jeho institucí, přes klasický (6. stol. př.n.l.-1. stol. n.l.), rabínský (1. stol.-7. stol.) a středověký judaismus (8.-14. století) až po judaismus v jeho novověkých  (15.-18. století) a moderních či současných proměnách (konec 18. stol.- 20. století). Kromě základních pojmů judaismu (jako tanach, bet-ha-mikdaš, talmud, takkanot, qehila, kabbala apod.), cyklus seznámí v závěru i s životním cyklem, kalendářem, svátky i základními rituály židovského náboženství.