Doplňková čeština 4 - pro neslyšící studenty 2. ročníku ČNES

Doplňková čeština - pro neslyšící studenty ČNES (a přihlášené externí studenty)

LS 2015: Bc. - 1. + 3. ročník; Mgr. - 1. ročník

Doplňková čeština - pro neslyšící studenty ČNES (a přihlášené externí studenty)

LS 2016: Bc. - 1. + 2. ročník

Doplňková čeština - pro neslyšící studenty ČNES (a přihlášené externí studenty)

ZS 2014: Bc. - 1. + 3. ročník; Mgr. - 1. ročník

Doplňková čeština - pro neslyšící studenty ČNES (a přihlášené externí studenty)

ZS 2016: Bc. - 1. + 2. + 3. ročník

Doplňková čeština - pro neslyšící studenty ČNES (a přihlášené externí studenty)

ZS 2015: Bc. - 1. + 2. ročník; Mgr. - 2. ročník (DČ 2)

Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (tj. pro děti a žáky bez sluchového postižení) – různé stupně škol, různé pedagogické směry, přístupy, metody. Následné reflexe těchto exkurzí.

Pro studenty ČNES - od 2. ročníku Bc. studia a studenty Mgr. studia; přednostně pro studenty Komunikačního modulu. Kapacita semináře = 12 studentů.