Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu (tj. pro děti a žáky bez sluchového postižení) – různé stupně škol, různé pedagogické směry, přístupy, metody. Následné reflexe těchto exkurzí.

Pro studenty ČNES - od 2. ročníku Bc. studia a studenty Mgr. studia; přednostně pro studenty Komunikačního modulu. Kapacita semináře = 12 studentů.