Předmět je praktickým exkurzem do aktuálních otázek informační a mediální gramotnosti. Budeme zkoumat a analyzovat, co mediální a informační gramotnost vlastně jsou a zjistíme, jak jsou rozvíjeny v českém vzdělávacím systému. Prozkoumáme, jaké otázky řeší hlavní neziskové organizace a jaká jsou témata, o kterých se zatím příliš nemluví. Kromě teorie budete přizváni do velice praktických interakcí a diskuzí k tématu. Do jednotlivých setkání se dále zapojíte vlastními příspěvky - skupinovými minilekcemi.

Hlavní cíle kurzu:

- Seznámit se s hlavními teoretickými koncepty informační a mediální gramotnosti
- Získat přehled, jak je mediální a informační gramotnost rozvíjena v ČR a ve světě
- Pojmenovat, jaké otázky a problematika vyžadují společenskou pozornost a jak k nim přistupovat