Kurz je zaměřený skupinovou sociální práci jako metodu sociální práce. Po krátké exkurzu do historie sociální práce a vymezení charakteristik metody, je pozornost soustředěna teoretická východiska práce se skupinou. Podstatná část kurzu je zaměřena na vytváření příležitostí pro studenty zdokonalovat kompetence zaměřené na plánování a vedení skupiny a seznámit se s vybranými technikami práce se skupinou. V třetí části kurzu budou mít studenti možnost prozkoumat využití metody práce se skupinou v sociální práce, specificky v sociálních službách.