Topic outline

 • Plán rozvoje čtenářských dovedností

  Highlighted

  Milé studentky,

  do této sekce vkládajte plány, které jste sepsali spolu s vyučujícím. Plán by měl obsahovat cíle na období od října do prosince (měl by se zaměřovat na rozvoj konkrétních čtenářských dovedností) a návrh postupných kroků (aktivit), pomocí nichž žáci k cíli dospějí. Dodržte prosím termín odevzdání plánu.

  Děkuji.

  Štěpánka Klumparová

 • Docházkový list

  Milé studentky, v příloze naleznete docházkový list. Ten si prosím vytiskněte a noste ho s sebou na praxi. Vyplněný ho odevzdáte na závěrečném setkání.

  Děkuji Vám za spolupráci.

  Štěpánka Klumparová

 • Reflektivní pedagogický deník

  Milé studentky,

   v příloze naleznete návrh struktury, na jejímž základě můžete psát svůj pedagogický deník.

  ŠK 

 • Průběžné listopadové setkání

  Milé studentky, 

  setkání 26.11. se bude konat od 18 hodin v učebně R 107.  Přineste si prosím s sebou své pedagogické deníky, plán rozvoje.

  Vyberte si jednu aktivitu, jejíž plánování či provedení se Vám zdařilo, o níž byste se chtěly podělit s ostatními.

  Připravte si i otázky a nejasnosti či problémy, o kterých byste chtěly s ostatními mluvit. 

  Příští týden se s Vámi těším na viděnou.

  Štěpánka Klumparová

 • Závěrečné reflektivní setkání

  Milé studentky,

  na závěrečné setkání, které se bude konat na začátku ledna a jehož termín bude upřesněn po dohodě s Vámi a s  vyučujícími:

  • Vyhodnoťte, které činnosti, aktivity, procesy v průběhu plnění asistentské praxe byly pro vás osobně nejvíce přínosné, rozvíjející

  • Reflektujte, které podnětné situace jste zažili, řešili

  • Vyhodnoťte limity, nedostatky, vyjádřete doporučení na další proces asistentské praxe

  Reflexi je třeba vložit do elektronického prostředí – moodle.

  Připomínám, že kurz je ukončen zápočtem po předložení pedagogického reflektivního deníku, docházkového listu a reflexe naplnění plánu rozvoje čtenářských dovedností v průběhu asistentské praxe, případně splnění konkrétního úkolu dle zadání fakultního učitele.

  Štěpánka Klumparová

 • Články o asistentovi pedagoga

  Milé studentky,

  v příloze naleznete články, které se týkající asistentů praxí.  Snad pro Vás budou inspirací.

  ŠK

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14