Topic outline

 • Literární výchova v praxi

  Zkušenosti s moderním pojetím LV, využití tradičních školní přístupů

  Revokace: Zkušenost s výchovou čtenářů a stav výuky od minulého semestru

  Konzultace výběru vhodných textů LPDM - pro toto pololetí k realizaci ve třídě.

  Zásady pro konstruktivistické plánování hodiny LV

  Ukázka práce s textem pro děti

  Příprava vlastní realizace

 • Konzultace příprav a realizace LV

  Hodinu LV s konstruktivistickou stavbu E- U R čili před-při-po doladíme podle čtenářských potřeb žáků a podle vybraného textu.

  K vybraným textům a k plánu a programu hodiny plánujeme realizaci s dětmi ve třídě (v 4.-5. ročníku, i kdyby účastník měl ročník vypůjčit od kolegyň ve škole).

  Kontrolujeme své klíčové aktivity, odstraňujeme  plevelné aktivity pro jiné cíle a jiné předměty. Propojování oborů se dotvoří až docela naposledy.

  Konzultujeme - posuzujeme., zda bude pracovat pokaždé každý žák. (Aktivity a doslovná zadání k práci). Rozhodujeme, co do dvojic, co do skupin, jak a proč!

  Upřesňujeme materiály pro žáky: co do PL, co do mluvených reakcí, co do samostatně zpracovaných zápisů.

  Hlídáme, aby se z hodin nevytratilo čtení pro zážitek: nejen čtení textu v jednom kuse, ale také cíl a atmosféra hodiny. Rozhodujeme, která hodina je více pro zážitek, a která více pro některou dovednostní složku čtenářství.

  Do příštího setkání plánujeme realizaci, vylepšování, konzultování.

  Veškeré materiály si účastníci přinesou příště k další práci.

 • Reflexe realizovaných hodin LV

  Veškeré materiály z realizovaných hodiny LV, text, zápisky, produkty žáků aj. si přineste s sebou do setkání.

  Ve skupinách reflektujeme své zkušenosti, výkony žáků, vyhodnocujeme (formativně) svou práci, tj. s výhledem na to, které prvky, které oblasti přípravy, vedení hodiny, učitelova jednání v hodině budeme příště dělat znovu, které jinak a proč.

  Reflektujeme volbu metod a činností ve vztahu k žákům i k textu.

  Ze zkušeností dosavadních odvodíme principy a prvky, které ve své výuce budeme realizovat dlouhodobě.

  Navazujeme kolegiální spolupráci i na dobu po skončení kursu LV s praxí.

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14