Průběh hodiny LV s jasným čtenářským cílem pro žáka

Pusťte si a sledujte video. Jaké fáze vidíte v hodině? Která aktivit k čemu slouží, jak žáka vede?

Zapište si své postřehy a otázky pro příští setkání kursu.

https://www.youtube.com/watch?v=aOCCDloRi10