Ukázka didaktického potenciálu textu

Na prostém textu je možné poznat strukturu a účel toho, že si k textům pro hodiny LV každý učitel musí pro sebe a své žáky vytvořit popis jeho didaktického potenciálu: čím je pro děti přínosný, přiměřený, podnětný, i jaká úskalí přináší. Tvorba DPT pomůže učiteli opravdu pochopit, proč text vybral, nebo proč by ho použit neměl. Ujistí to učitele také o tom, že sám pochopil smysl textu.

Click Macourek-Zirafa-dpt.doc link to view the file.