Video o výuce ve 3. ročníku

Video si prohlédněte a pořiďte si zápisky o tom, které prvky ve Vaší výuce jsou přítomny a které byste mohli prospěšně zavést. Zápisky přinesete příště s sebou.

https://www.youtube.com/watch?v=OXr22j65cjI&t=34s