Odborná četba v LS 2019 - LV a čtenářství na 1. stupni

 Povinná četba:

KOL. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín, KVIC 2012, dostupné z

https://www.kvic.cz/soubor/4674/metodikactenarstviaCG.pdf

 

HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M., ZMRZLÍK, M. Nápadník menteeho. Nový Jičín: KVIC, 2015. Projekt Spirála, CZ.1.07/1.3.00/48.0046. ISBN 978-80-87744-11-6 online cit. 2015-29-09. Dostupné z www: http://share.kvic.cz/Documents/Mentee_CD.pdf.

Nevynechejte ve sborníku stať HAUSENBLAS, O. Čtení prožitkové a čtení věcné. s. 7-10

Kol.: „Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka“ na webu České školní inspekce

http://www.csicr.cz/html/CGvzdelavaci_cil/flipviewerxpress.html

 

ALTMANOVÁ, J. A KOL.: Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka. Praha, NÚV 2011, dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/ctenarskagramotnost_final.pdf

 

HAUSENBLAS, O.: Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ. Kritické listy 24, dostupné z http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_velkemyslenky

MOCNÁ, D., PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka 2004. (hesla k žánrům LPDM)

KOŠŤÁLOVÁ, H. Čteme si a přemýšlíme o tom nahlas. Kritické listy 6, dostupné z http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty6_ctemesinahlas

PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Mercury Music & Entertainment: Úvaly, 2007. (pasáže "Ve škole" + hesla o verši, rýmu, rytmu, sloce, autoru a vypravěči)

 

Časopis Kritická gramotnost (články k čtení na 1. stupni ZŠ). http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/casopis-kriticka-gramotnost

 

Doporučená četba:

VALA Jaroslav. VYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY LITERÁRNÍ VÝCHOVY.

http://kcjl.upol.cz/kombcj/studijni_opory/vybrane_kapitoly_didaktika_literatury.pdf

HAUSENBLAS, O. Čeština doopravdy. Návrh didaktického pojetí výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ. Nákladem vlastním 2015. ISBN: 978-80-260-8165-4

 

KOL. Gramotnosti ve vzdělávání. Praha, VÚP 2010

 

Portály a weby zabývající se čtením a čtenářskou gramotností a zásadní školské dokumenty:

International Literacy Asociation. [online] [cit. 2009-18-09]. Dostupné z www: http://www.reading.org.

Kritické listy. Čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách.Vydává Kritické myšleni, o.s. ISSN 1214-5823. Vybrané příspěvky jsou dostupné online z www: <http://www.kritickemysleni.cz/klisty_archiv.php>

Čeština doopravdy. http://zijurad.cz/cestinadoopravdy/

Zcela doplňková četba:

 Články a kapitoly:

 Košťálová, H.: Učíme se navzájem (KL 24)

Šlapal, M.: Dílna čtení v praxi (KL 27)

Tomková, A. – Košťálová, H.: Čtení v Otevřené škole, čtení v projektech (KL 27)

L´Allierová, S. K. – Elishová-Piperová, L.: Metody, které podporují zaujetí četbou (KL 31)

Košťálová, H.: Porozumění naučnému textu (KL 33)

Hausenblas, O.: Čtení v přírodovědných předmětech (KL 33)

Antonínová, Hegerová, H.: Čtenářské dovednosti a řízené čtení (KL 34)

Košťálová, H.: Neviditelné čtenářství (KL 36)

Šafránková, K.: Jak modelovat čtenářské strategie (KL 36)

Šafránková, K.: Čteme s nečtenáři (KL 38)

Šafránková, K.: Záznamy o četbě, které se osvědčily. KL 24

a celé KL č. 24

 

Šlapal, M.: Dílna čtení jen na rozečtení? (KL 39)

Šlapal, M.: Čteme společně – projekt 1. A 9. třídy na podporu čtenářství (KL 40)

 

Kdo chce pochopit, co vlastně opravdu je hodnocení, má číst:

Košťálová, H., Straková, J. Hodnocení: důvěra, dialog, růst. Praha: SKAV, o. s., 2008. ISBN 978-80-254-2417-9

Last modified: Friday, 1 February 2019, 12:41 PM