Závazná domácí odborná četba od 1. do 2. semináře Literární výchovy a čtení LS 2019 - pro všechny skupiny!

Abyste mohly/li pracovat v druhém setkání semináře LV, musíte mít přečten článek "Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ" na http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_velkemyslenky

Váš úkol je jednak pochopit, co tam je psáno (které pojmy jsou pro Vás jako učitele čtení na 1. st. potřebné, a která tvrzení). A jednak si zformulovat a skutečně zapsat, jaký důležitý postřeh-poznatek si z četby berete pro své vyučování LV. Tyto zápisky budu u každého chtít na začátku 2. semináře na vlastní oči vidět. (Pokud by svůj zápisek někdo zapomněl učinit, bude dopříště povinen takto zpracovat o jeden článek více, kromě toho, co budete mít ke čtení dál do 3. semináře.)