Přednáška je zaměřena na hlubší pochopení vlastností a funkcí vybraných modelů neuronových sítí - robustnost, generalizační schopnosti ap. Detailněji jsou vysvětleny některé principy použití umělých neuronových sítí při řešení praktických úloh - zpracování mluvené řeči, obrazové informace, robotika atd.