• B - Doplňkové aktivity

    Doplňkové aktivity (B) vás mají podpořit v zapojení do vysokoškolského života a v lepším zvládání studia. Pro absolvování kurzu je nutné splnit alespoň tři z nich, nicméně vřele doporučujeme jich splnit více - snažili jsme se, aby byly zajímavé a užitečné a mnohé z nich zvládnete do půl hodiny.

    Další doplňkové aktivity mohou být přidávány i v průběhu semestru, pokud se vyskytne nějaká potřeba nebo příležitost.

    Při problematickém plnění povinných částí kurzu (A) může být jednotlivým studujícím navýšen počet doplňkových aktivit nutných k absolvování kurzu nebo zadána konkrétní doplňková aktivita jako náhradní povinnost. Nicméně toto není nijak nárokovatelné, základem je dobře plnit povinnosti A.

    Aktivity je možno plnit do 31. ledna, není-li u aktivity uvedeno jinak.