Topic Název Popis
Stránka Přehled studijních povinností

Přehled studijních povinností v kurzu včetně termínů a orientační časové náročnosti.

Stránka Cíle kurzu - kompetence

Přehled akademických dovedností a znalostí, které bychom rádi, abyste na konci kurzu měli.

A - Povinné aktivity URL Text 1 - Vysokoškolská reforma

Jeden z textů, s nimž se pracuje v modulu 1

URL Text 2 - Motivace, priority a kvalita uchazečů

Jeden z textů, s nimž se pracuje v modulu 1

URL Text 3 - Prokrastinace a plagiátorství

Jeden z textů, s nimž se pracuje v modulu 1

URL Návod UKAŽ
URL Přehled konspektovaných textů

Do sdílené tabulky zaneste údaje o vybraném textu. Díky.

Stránka Jak hledat odborný text pro konspekt
Soubor UAP - handout k semináři 1
Stránka Techniky aktivního čtení
Soubor Téma argumentační eseje a výběr textů (ukázkové řešení pro text T. Fliegla)

Pro inspiraci se můžete podívat na ukázkové řešení (otázka 5 z ukázky není letos zadána).

Odkazy na další zdroje URL Průvodce pro prváky UK
URL Orientační týden UK

V prezentacích z orientačního týdne UK najdete informace o UK a studiu na vysoké škole, studijním informačním systému (SIS), stipendiích a poplatcích, knihovnách, kolejích a menzách, možnostech poradenství a podpory a řadě dalších témat.

URL Studium na UK - prezentace z orientačního týdne UK
URL Stručný průvodce psaním odborných textů

Popis některých technik rozvíjejících psaní na VŠ

URL Kuželíková, Nekuda, Poláček: Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi

Skripta z Masarykovy univerzity o vyhledávání, elektronických zdrojích a náležitostech odborného textu (jsou z roku 2008, některé  informace o elektronických nástrojích tak jsou zastaralé)

URL Zbíral: Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby

Návod, jak psát a nepsat seminární a bakalářské práce z Masarykovy univerzity z roku 2011 (revize 2018).

URL Kurz informační gramotnosti

E-kurz jinonické knihovny, heslo pro přístup je: jinonice

URL Video: Kritické myšlení - Úvod do rozpoznávání keců (kopie)

Velmi zajímavá a zároveň zábavná přednáška Martina Vraného a Ondřeje Havlíčka v rámci cyklu Večery na FF UK.