B8 - Přednáška - kritické myšlení, úvod do rozpoznávání keců

Koukněte se na záznam přednášky M. Vraného a O. Havlíčka z cyklu Večery na FF UK a zodpovězte následující tři otázky.

https://www.youtube.com/watch?v=AdRNgEktsvo

  1. Co Vás zaujalo či překvapilo? Napište alespoň 3 body.
  2. Co jste se v přednášce naučil/a, co si z ní odnášíte do dalšího (nejen akademického) života a je pro Vás užitečné? Napište alespoň 2 body.
  3. Je něco, co byste ohledně přednášky chtěli vzkázat spolužákům nebo vyučující?