Topic Název Popis
A - Povinné aktivity Seminář 2

Zapište se do jedné ze skupin na druhý seminář. Uspořádání bude podobné jako u prvního semináře. Bude trvat 60 minut a bude v přibližně dvacetičlenných skupinách. 24 hodin před seminářem je třeba odevzdat podklad.