1. Podívejte se prosím na všechny ZPŘÍSTUPNĚNÉ DOMÁCÍ ÚKOLY z minulých hodin. Pokud obsahují cvičení/procvičování, cvičení/procvičování si udělejte.

2. U všech zpřístupněných domácích úkolů přemýšlejte o jejich obsahu i formě. Až se po 13.30 uvidíme, řekneme si, na co jste přišli.

3. Proveďte si tato dvě cvičení: https://wordwall.net/play/14855/084/608. Až se po 13.30 uvidíme, řekneme si, k čemu Vám byla či nebyla užitečná.

3. U Zpřístupněné domácí úkoly z minulého týdne: Modul pro odevzdávání domácího úkolu: Připravit pro spolužačky krátkou lekci práce s textem si u každé spolužačky i u sebe napište: a) Bylo splněno zadání? Proč ano? Proč ne? b) Která metoda (název) vedoucí k porozumění textu a k uvědomělé práci s textem byla v úkolu použita? Napište si její název. Až se po 13.15 uvidíme, řekneme si, na jste si napsali do poznámek. Pracujte s metodami zachycenými zde: Práce s textem - DOMÁCÍ ÚKOL (8. týden), Úvodní strana - Kritické myšlení, z.s. (kritickemysleni.cz)https://courses.lumenlearning.com/suny-basicreadingwriting/chapter/outcome-critical-thinking/Metody čtení a porozumění textu | UVI (cuni.cz)http://www.ctenarska-gramotnost.cz/https://www.umimecesky.cz/porozumeniJak lépe porozumět četbě: 14 Kroků (s obrázky) – wikiHowPorozumění textu – UMÍM ČEŠTINU? (wordpress.com)Gramotnosti - svetgramotnosti.czMicrosoft Word - Rozectise-eBook-v13.docFáze PŘI ČTENÍ – Čeština doopravdy (zijurad.cz)Publikace-ctenarske-strategie_print.pdf (cuni.cz)CESTINA JAKO DRUHY JAZYK (inkluzivniskola.cz)Interacting with texts - Directed activities related to texts (DARTs) | TeachingEnglish | British Council | BBChttp://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod aj.

4. Dejte si do Mahary své domácí úkoly z tohoto předmětu z tohoto semestru, které tam chcete mít. Až se po 13.30 uvidíme, ukážeme si, co jste tam vložili.

Last modified: Wednesday, 21 April 2021, 3:34 PM