Weekly outline

 • General

 • 1. Úvod: definice, dějiny, současné trendy

 • 2. Národní bibliografie a národní autority

 • 3. Digitální kulturní dědictví: rukopisná a tištěná kniha

 • 4. Provenience knih a retrospektivní evidence tiskařské produkce v Evropě a v České republice

 • 5. Metadata v digitálních knihovnách

 • 6. Identifikátory v digitálních knihovnách

 • 7. Dlouhodobé uchovávání digitálních dat

 • 8. Šedá literatura, Webachiv

 • 9. Zpřístupňování digitálních knih a periodik

 • Přístup k obsahu digitálních knihoven I - katalogy, souborné katalogy, discovery systémy

 • Databáze periodik, zejména fulltextové

 • Databáze duševního vlastnictví - ÚPV

 • Testy

  Odpovědi pište (klíčové termíny, data, vazby mezi skutečnostmi) tak, aby bylo jasné, že se v problematice orientujete.

  Na každou odpověď máte cca 15 minut. Celý test 60 minut.

  Za test je možné získat 100 bodů, každá otázka je bodována ve škále 0-25 bodů.

  Hodnocení:

  100 - 88 bodů výborně

  87 - 75 bodů velmi dobře

  74 - 60 bodů dobře

  méně než 60 bodů neprospěl/a

 • Testy (2024)

 • Testy (2023) - stará banka úloh

 • Testy (2022) - stará banka úloh