Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Popište počátky vědeckých časopisů ve světě a v českých zemích
 2. Charakterizujte hlavní evropské databáze, které retrospektivně evidují tiskařskou produkci
 3. Charakterizujte hlavní české databáze, které retrospektivně evidují tiskařskou produkci
 4. Charakterizujte Českou národní bibliografii
 5. Vysvětlete pojem národní bibliografie a uveďte, jaké principy a zdroje se při tvorbě národních bibliografií uplatňují, komu národní bibliografie mohou sloužit apod.
 6. Charakterizujte databázi Národní autority ČR
 7. Charakterizujte projekt VIAF (The Virtual International Authority File)
 8. Vysvětlete, co rozumíme pojmem šedá literatura, a charakterizujte Národní úložiště šedé literatury
 9. Charakterizujte databáze budované Úřadem průmyslového vlastnictví. Uveďte, o jaké databáze se jedná, jaké typy dokumentů obsahují a co je charakteristické pro jejich záznamy v těchto databázích.
 10. Charakterizujte projekt Webarchiv Národní knihovny ČR a uveďte alespoň jeden příklad podobného projektu ze zahraničí.
 11. Charakterizujte hlavní funkce souborných katalogů, jmenujte dva vybrané zástupce souborných katalogů v ČR a v zahraničí a stručně je popište. 
 12. Charakterizujte funkce identifikátorů v dokumentografických systémech, jmenujte alespoň čtyři příklady a jejich využití. 
 13. Mezinárodní bibliografická kontrola, role organizace IFLA v zajištění legislativy povinného výtisku 
 14. Metadatové formáty v dokumentografických systémech, charakteristika vybraného zástupce metadatového formátu dle volby studenta, charakteristika vybrané digitální knihovny dle volby studenta. 
 15. Charakterizujte vybraný souborný katalog nebo bibliografickou databázi zpřístupňující záznamy periodik (mezinárodní nebo národní). 
 16. Charakterizujte vybranou mezinárodní databázi zpřístupňující záznamy i plné texty periodik.
Last modified: Thursday, 14 May 2020, 3:22 PM