Odkazy a literatura

IFLA National Bibliographic Register

Koncepce národního systému analytické bibliografie

Sborník Knihovny současnosti 2019 - Česká národní bibliografie jako kooperační projekt

Návrh MK na změnu zákonů 257/2001 (knihovní zákon), 37/1995 (zákon o neperiodických publikacích) a 46/2000 (tiskový zákon) – usnesení vlády 4.11.2019 – nyní v PS (zde)
Last modified: Monday, 15 February 2021, 2:43 PM