Seminární práce - kritéria pro vypracování práce

Zpracujte seminární práci v rozsahu cca 5-10 normostran A4.

Pro hodnocení databází využijte následující charakteristiky:

 • obecná charakteristika databáze
 • producent, odborná garance
 • které knihovny se podílejí na tvorbě databáze (platí pro souborné katalogy, nebo pro sdílené databáze)
 • obsahové, příp. jazykové vymezení, typologie dokumentů a pod.
 • software pro danou databázi, příp. software pro zobrazení a vyhledávání na webu (může se lišit)
 • "velikost“ – měřena počtem záznamů, jednotek
 • virtuální x reálná databáze
 • návazné služby (lokalizace do databází, SFX, plné texty (digitalizáty), MVS (DDS), export záznamů - v jakých formátech, reusability dat - open data, citace dokumentů, možnost oprav záznamů a další)
 • formáty, standardy - zobrazení; struktura zobrazeného záznamu (analýza 5 různých záznamů)
 • integrované externí služby (obálky knih, obsahy dokumentů, abstrakty a další)
 • používané identifikátory v databázi (vnitřní identifikace, mezinárodní identifikátory a další)
 • retrospektiva, časový rámec
 • cílová skupina databáze
 • věcné třídění/charakteristika obsahu - (klasifikace, klíčová slova, deskriptory a další)

Navrhované aspekty hodnocení databází jsou ilustrativní. Nemusí být uplatněny u všech databází, záleží vždy na konkrétním případu. Obsah a parametry seminárních prací týkající se identifikátorů jsou popsány v zadání otázky.

Struktura práce:

- titulní strana

- úvod do tématu, shrnutí literatury

- charakteristika databáze/identifikátorů

- závěr

- seznam citovaných zdrojů

Každá práce musí obsahovat odkazy na zdroje a seznam citovaných zdrojů.

Last modified: Wednesday, 12 February 2020, 8:36 PM