Hledejte podle hesel vypsaných níže nebo hesel "příbuzných"/"podobných".

Video (nebo příp. "zpracovaná lekce":

- UčíTelka - čtení (apod.)

- Dílna čtení

Popsané metody (najdete na internetu nebo v tištěné literatuře):

- Dílna čtení

- Čtenářské dílny (readers workshops), dílny psaní (writers workshops)

- Čtením a psaním ke kritickému myšlení

- Reading and Writing for Critical Thinking 

- Reading skills

- Reading techniques

- Reading stragies

https://www.k12reader.com/

- Reading worksheets

- Reading comprehension worksheets

- Reading organizers

Last modified: Wednesday, 21 April 2021, 3:25 PM