1. Ještě jednou si důkladně prostudujte postupy, které L. Makovská ve své diplomové práci užívá pro hodnocení různých aspektů učebnic.

2. Vyberte si některou učebnici a pokuste se taky takové hodnocení udělat. Výstupy pište do tohoto sdíleného dokumentu. Může Vám pomoci i tato Myšlenková mapa jedné z Vašich předchůdkyň.

Last modified: Tuesday, 11 May 2021, 11:16 AM