S využitím materiálů o testologii a testování (viz níže), svých znalostí, "procvičovacích aktivit" (viz níže v Moodlu) a příp. dalších zdrojů dle vl. úvahy vypracujte následující úkol:

1. Vyplňte test "Testování" Testování.

2. V libovolném elektronickém nástroji vytvořte test, který bude testovat znalosti, dovednosti a obecně kompetence Vašich spolužaček z tohoto semestru (testy následně zveřejním zde na Moodlu v sekci pro procvičování). Test musí obsahovat různé druhy testových úloh a testovaný se musí dozvědět, jaké jsou správné odpovědi (a příp. také jejich zdůvodnění). Test + jeho obsahovou a testologickou anotaci vložte do Modulu pro odevzdávání úkolů

Význam testování, terminologie, testovací proces (prezentace jedné studentky) 

Testy a testování (prezentace Tamary Kováčové)Soubor 

Kalibro testy 

SCIO 

CZVV (CERMAT): Maturita, závěrečné zkoušky na SŠ a přijímací zkoušky na střední školy 

ČŠI ČR: tematické zprávy (včetně zpráv o "ověřování znalostí...")

Andrejsek, A. Státní maturitní zkouška z českého jazyka pro neslyšící studenty. Bakalářská práce. Praha, FF UK, 2010.   

Andrejsek, J. Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící ve světle testování češtiny jako cizího jazyka. Diplomová práce. Praha, FF UK, 2015. 

Sign Language Assessment Instruments

Evropské jazykové portfolio pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením. [online; cit. 2019-09-22].

Last modified: Tuesday, 11 May 2021, 8:03 PM