Na každý seminář noste i vybraný text, i svou přípravu

Společný text pro práci s dětmi prosím mějte vytištěn, text pro Vaši vlastní přípravu v druhé polovině semestru mějte vždy 2x (abyste mohly spolupracovat). Také noste svou verzi přípravy (s jasným označením data nové i starší verze). Pilně dodržujte pokyny vedoucího semináře!
(No announcements have been posted yet.)