Metody načítání textu - fáze "při čtení"

Tento text si důkladně nastudujete poté, co ke svému literárnímu textu vytvoříte cíl, zadání pro důkaz o učení a aktivity pro fázi "při čtení". Neplánujte aktivity dřív, jinak si do plánu hodiny vnesete plevel, který nepovede děti k cíli hodiny.

Click MetodyNacitaniTextu2019.doc link to view the file.