1. Najděte odborný text  (český, anglický) na téma relevantní pro studovaný obor (veřejná/sociální politika, sociologie, politologie, demografie).
  • Rozsah textu musí být minimálně 15 normostran.
  • Musí se jednat o článek z odborného recenzovaného časopisu nebo o kapitolu z odborné knihy, nikoliv však učebnice.
  • Text může být součástí doporučené literatury na jiný předmět v rámci studia nebo může být přípravou na psaní seminární práce na jiný kurz.
  • Tentýž text si mohou vybrat maximálně 3 studenti/ky. Směrodatné je datum zanesení textu do sdílené tabulky.
 2. Dříve než začnete text důkladně číst, doporučujeme jej vložit do sdílené tabulky. Předejte tak problémům, pokud byste si vybrali nevhodný text (vyučující budou databázi průběžně prohlížet a texty "schvalovat") či text, s kterým již pracuje více vašich spolužáků. Jeden text mohou zpracovávat pouze tři studující (připomínáme, že se jedná o individuální úkol, pracujte samostatně a dodržujte pravidla akademické etiky).
 3. Text důkladně přečtěte a vytvořte z něj konspekt. Ten by měl obsahovat:
  • kompletní bibliografické údaje o textu,
  • parafrázi hlavních myšlenek textu (vlastními slovy),
  • shrnutí základních argumentů, o něž se opírají tyto myšlenky,
  • výběr klíčových termínů a formulací (přímá citace s korektním odlišením a uvedením odkazu),
  • vlastní reflexi textu (jak se Vám text líbil, co je v něm pro Vás zajímavé, v čem Vás inspiroval, jak se má k jiným textům a informacím, co by s ní šlo dělat dále),
  • rozsah konspektu by měl být 2000 až 5000 znaků.

Sorry, no guest users are allowed to access this plugin. Please login.

window