Zpráva z mezinárodního šetření TALIS 2018

TALIS je velké mezinárodní šetření učitelů a ředitelů, které OECD organizuje každých 5 let. Poslední vlna proběhla v roce 2018 a výsledky z ní jsou zveřejněny velmi čerstvě. Doporučuji k prohlédnutí, abyste si udělali obrázek o