Kurz je určen pro studenty/ky bakalářských programů FSV UK. Seznamuje studující se základy vzdělávací politiky jako interdisciplinárního výzkumného oboru. Studujícím bude představen základní pojmový aparát tohoto oboru i přístupy, kterými je možno vzdělávací politiku analyzovat a kriticky o ní diskutovat. To zahrnuje konceptuální rámec vzdělávací politiky obsahující, mimo jiné, cíle, nástroje, aktéry a efekty vzdělávání. Součástí kurzu bude ovšem také kritické zamýšlení nad smyslem a formami vzdělávání a učení v 21. století. Teoretické a empirické poznatky přitom budou vztahovány ke zkušenosti studujících.