Specifikace od AIP

Preferované oblasti ke zkoumání
  • zdravotní péče a kompenzační pomůcky (obvykle to spolu souvisí)
  • sociální služby - zejména terénní a takové, které podporují péči v domácnosti
  • doprava (komplexně) - tj. nástroje při využívání veřejné dopravy i podpora při individuální přepravě (příspěvek na auto, vyhrazená místa, zvláštní pravidla pro parkování) 
  • ochrana na trhu práce (zejména nástroje na podporu zaměstnávání na běžném trhu práce a existence a podoba chráněného trhu práce)
  • vzdělávání (nástroje na podporu inkluzivního vzdělávání + podoba speciálního školství
U každé oblasti by se sledovaly užívané nástroje a jejich nastavení + související finanční podpora
Last modified: Tuesday, 6 October 2020, 9:53 AM