Instrukce k náslechové praxi

Podmínkou získání zápočtu je strukturovaně zpracovaný text, který nahrajete do Moodle. Součástí je také potvrzení o realizované praxi.

  • Výběr školy dle vlastních možností (ZŠ, SŠ všech typů, VOŠ).
  • Pozorování 4 vyučovacích hodin, ideálně různé předměty i učitele, podmínkou jsou společenskovědní předměty (ČJ, D, OV, ZSV, ekonomika atd.) Alternativou je pozorování a analýza dvou hodin (částí) činností žáků při realizaci projektového dne.
  • Provést záznam dvou pozorovaných hodin - viz. záznamový arch
  • Analýza a komparace dvou pozorovaných hodin.
  • Celkové zhodnocení praxe - pozitiva, negativa, přínos.
  • Rozsah odevzdaného strukturovaného textu jsou 3 strany, potvrzení školy o absolvované praxi a naskenované 2 vyplněné záznamové archy.

Pro studenty kombinovaného studia: úkol odevzdat do 12. 11.

Pro studenty prezenčního studia: úkol odevzdat do 3. 1. 2022

Last modified: Wednesday, 20 October 2021, 2:57 PM