Odkaz k bezpečnostnímu proškolení

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat kurz Proškolení studentů před pedagogickými praxemi v LMS Moodle a seznámit se s právními předpisy závaznými pro školu; respektují povinnost ochrany osobních údajů.

heslo BezpecnaPraxeU

Osvědčení v PDF nahrajte do Moodle.

Click https://dl2.cuni.cz/enrol/index.php?id=3351 link to open resource.