8. Hodnocení

8.1. Vrstvy a filtry

Vrstvy a filtry naleznete v pravém rozbalovacím menu.

Slouží pro zobrazení hodnocení a poznámek.

Pomocí nastavení filtrů a vrstev můžete určovat co bude systém ve studentově práci porovnávat s databází.

filtry2.png

Po klikutí na ikonu překrývajících se vrstev (arch papírů) se zobrazí možnosti:

  • Hodnocení - jedná se o poznámky a hodnocení, které do práce přidává učitel (viz. kapitola Komentář).
  • Podobnost - po zvolení této možnosti bude barevně zvýrazněn text, který se podobá textu v databázi systému.Po kliknutí na ikonu Filtry a nastavení se zobrazí rozšířené možnosti.

  • Nezahrnout citace - Shody v uvozovkách nebudou zvýrazněny/nebudou se počítat do % podobnosti.
  • Nezahrnout bibliografii - Pokud je tato možnost označena, systém nepočítá do % podobnosti text z bibliografie.
  • Nezahrnout zdroje, které jsou méně než_ slova / _ % / Nevylučovat podle velikosti - Pokud je tato možnost označena, systém nezvýrazňuje/nepočítá do % podobnosti text, který obsahuje shodu _ a míň slov, _% a míň procent, počítá vše.
  • Vícebarevné zvýraznění - Různé zdroje jsou zvýrazněny rozdílnými barvami.
Po nastavení filtrů je nutné kliknout na Použít změny!