Osnova témat

 • e-Learningový kurz pro školitele Turnitinu

  logo-ukuk.jpg

 • Úvodní informace

 • Prezentace

  • Důvody, proč se studenti uchylují k plagiátorství, mohou být složité. Nicméně povědomí o těchto okolnostech nám může často pomoci při formování koncepcí, jak se studenty diskutovat o plagiátorství.

   Plagiátorství není naštěstí ve většině případů záměrné, ale je důsledkem špatného hospodaření s časem či nedostatečných znalostí zásad tvorby písemných prací v akademickém prostředí. Tento tip list popisuje nejčastější důvody uváděné studenty. 

 • Plagiát?

  • Studie provedená Turnitinem na druhém stupni a ve vyšším školství měřila, jak předcházet plagiátorství a které jsou nejproblémovější typy plagiátorství mezi studenty. Na této stránce naleznete seznam a vyhodnocení výsledků, které byly ověřovány na 879 respondentech.

   Vč. Infografiky a doporučení

  • Jak mohou učitelé pomoci studentům k tomu, aby se zlepšila jejich úroveň akademického psaní? Jaké jsou efektivní způsoby podpory kritického myšlení a originální tvůrčí činnosti? Zde najdete několik praktických příkladů.

  • Identifikace možných plagiátů v pracích studentů může být obtížná a časově náročná. Tip list obsahuje některé základní identifikační znaky, které by měly vzbudit podezření. Současně obsahuje tip list informace o tom, jak může technologie celý proces usnadnit.

   Použitím systém Turnitin k identifikaci plagiátů získají učitelé nejenom potřebnou evidenci o zpracování případu, ale také výchozí bod pro informované debaty se studenty o hodnotě autentického obsahu.

  • Často se příliš zaměřujeme na otázku, proč je uvádění referencí důležité jako ochrana před obviněním studentů z plagiátorství. Ve skutečnosti bychom měli zdůrazňovat, proč jsou citace a reference významnou součástí akademického výzkumného procesu, který dokládá schopnost autora prostudovat a posoudit názory a odborná stanoviska ostatních.

   Tento tip list také uvádí některé klíčové prvky tvorby kompletního seznamu referencí a různé konvence používané ve vzdělávání.