Turnitin UK - Návod pro práci se systémem

Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Turnitin UK - Návod pro práci se systémem
Book: Turnitin UK - Návod pro práci se systémem
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 13 July 2024, 4:29 AM

Description

Kontakt na správce návodu:

Pavel Obdržálek: pavel.obdrzalek@ruk.cuni.cz

1. Přihlášení do systému

Do systému Turnitin na UK se přihlašujte pouze přes webovou adresu turnitin.cuni.cz, pomocí tlačítka Přihlásit do Turnitinu.

Pro přihlášení zadejte své CAS identifikátory (uživatelské číslo ID - na průkazce pod fotkou případně alias a vaše CAS heslo).

prihlaseni3.png

Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku v angličtině.

prihlaseni4.png

2. Čeština

Po přihlášení najdete v horní liště možnost přepnout do českého jazyka.

cestina1.png

Na titulní straně naleznete řadu funkcí.

Pod názvem instituce (Charles University in Prague) naleznete seznam svých kurzů, na pravé straně si můžete zobrazit všechny kurzy, ukončené kurzy nebo aktivní kurzy. Kliknutím na název kurzu si zobrazíte jeho obsah. Kurz můžete smazat, kopírovat, upravit, či si zobrazit jeho statistiky. Kliknutím na zelené tlačítlo Přidat kurz jej založíte.
Česká verze systému se neustále vyvíjí a zlepšuje, proto prosíme o shovívavost v případě, že narazíte na případné chyby či nepřesnosti.

3. Založení kurzu

Po přihlášení klikněte na tlačítko Přidat kurz.

novykurz1.png


Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou *. Tématické oblasti a studentské úrovně doplníte kliknutím do prázdného pole - po chvíli se zobrazí nabídka. Pokud v seznamu nenajdete požadovanou kategorii, zvolte příbuznou. Registrační klíč, který si zvolíte, budou studenti používat k zápisu do kurzu.

Vyplňte identifikátory a potvrďte tlačítkem Odevzdat.

novykurz3.png

Zobrazí se shrnutí. Doporučujeme si někam poznamenat ID kurzu. V případě zapomenutí údajů je možné ID kurzu a heslo zjistit po kliknutí na ozubené kolečko v seznamu kurzů (titulní stránka po přihlášení do systému Turnitin).

Klikněte na tlačítko Pokračovat.

novykurz4.png

Po přihlášení uvidíte váš kurz v seznamu.

novykurz5.png

3.1. Hlavní vs Standardní kurz

Hlavní kurz může (narozdíl od standardního kurzu) obsahovat několik podkurzů vyučovaných tzv. vyučujícími asistenty (teaching assistant - TA).
Tato varianta je vhodná při výuce paralelních kurzů, nebo když je potřeba studenty rozdělit do skupin.

Při tvorbě kurzu zvolte Hlavní kurz a pak postupujte stejne jako u standardního kurzu.


Je možné povýšit již vytvořený standardní kurz na hlavní kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v seznamu kurzů a pak na Převést na hlavní kurz.

Kurz se Vám ukáže v seznamu kurzů s možností vytvořit Oddíl.


Po kliknutí na oddíl nejdříve musíte přidat vyučujícího asistenta.Novou část hlavního kurzu přidáte vložením názvu a registračního klíče, kterým se do něj studenti zapíší.


Kurzy se zobrazí v seznamu kurzů se jmény vyučujících asistentů.


Při zápisu studentů do hlavního kurzu je vždy potřeba vybrat do které části kurzu je chceme zapsat. Více o zápisu studentů ZDE.

3.2. Zápis vyučujícího asistenta

Vyučujícím asistentem (TA) může být kdokoliv s rolí instruktora, komu majitel hlavního kurzu sdělí připojovací klíč.

Pro připojení se do hlavního kurzu, klikněte na Přidat účet (TA) v horní liště na hlavní straně a vyplňte ID hlavního kurzu a připojovací klíč TA.


4. Přidání úkolu (Práce)

Klikněte na název vašeho kurzu (v tomto případě Kurz_ukazka).

pridani_ukolu1.png

Následně na tlačítko Přidat úkol.

pridani_ukolu2.png

Jako první musíte zvolit Typ úkolu. Máte následující možnosti:

 • Úkol práce - základ pro všechny ostatní typy úkolů, nejčastější volba
 • Úkol PeerkMark - umožní studentům posoudit práce svých spolužáků na základě měřítka a otázek s otevřenou odpovědí, které instruktor zvolil.
 • Zadání opravy - instruktor může vytvořit dodatečné úkoly pomocí typu opravného úkolu, čímž studentům umožní odevzdat několik verzí textu, aniž by tak přepsali předchozí verze nebo odevzdané práce. Opravné úkoly jsou duplikáty rozšířených možností nadřazeného úkolu a standardního nastavení, ale mohou mít nové datum zahájení, termín ukončení a datum zveřejnění.
 • Úkol pro úvahu -Vhodná volba pro úkol zaměřující se na proces psaní, nevytváří se zrpáva o originalitě textu a nelze hodnotit v nástroji GradeMark.

Zaškrtněte a klikněte na Další krok.

Vyplňte požadované údaje. V případě nejasností můžete využít nápovědu (ikona otazníku).

 • Datum zahájení - OD tohoto data mohou studenti odevzdávat úkoly.
 • Termín odevzdání - DO tohoto data mohou studenti odevzdávat úkoly.
 • Datum zveřejnění - Datum zveřejnění výsledku prací, komentářů, poznámek a hodnocení. Od tohoto data mohou studenti úkol prohlížet.

  pridani_ukolu3.png

Následně vyberte tlačítko Volitelná nastavení a nastavte:

 • Specifické pokyny - Zde napište zadání úkolu pro studenty.
 • Vygenerovat Zprávu o původnosti pro odevzdané práce studentů - Na termín odevzdání (pro případné možnosti úprav do tohoto data).
 • Odevzdat práce do: Žádný archiv (Vygeneruje zprávu o podobnosti, nezavádí se do systému - vhodné pro průběžné a závěrečné práce). V tomto případě se vygeneruje zpráva o podobnosti (%), ale práce nebude zavedena do archivu systému. V případě výběru možnosti standardní archiv prací bude práce uložena do systému a bude jí při jejím opětovném odevzdání udělena shoda 100%. 

Potvrďte kliknutím na tlačítko Odevzdat.

pridani_ukolu4.png

5. Zápis studentů do kurzu

Po kliknutí na název kurzu na titulní stránce se vám zobrazí seznam vložených úkolů. Pro zápis studentů klidněte na záložku Studenti vlevo nahoře.

Zobrazí se vám seznam již zapsaných studentů a jejich e-mailové adresy. Červené zbarvení data zapsání na levé straně znamená, že byl student zapsán, ale on jestě kurz neotevřel. Na pravé straně je nabídka možností Přidat studenta, Nahrát seznam studentů a Poslat e-mail všem studentům. Studenty lze z kurzu vymazat klinutím na ikonku "odpadkového koše" na pravé straně.5.1. Ruční zápis (instruktorem)

Pokud chcete zapsat do kurzu jednotlivého studenta, klikněte na Přidat studenta a vyplňte jeho údaje.


V případě nahrávání více studentů najednou, klikněte na Nahrát seznam studentů. Je potřeba vytvořit seznam jmen v souboru Word, Excel nebo v textovém dokumentu . Pro každého uživatele ve vašem seznamu musíte uvést e-mailovou adresu uživatele, příjmení a křestní jméno, a to v tomto pořadí:

křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa.


5.2. Zápis klíčem (hromadný zápis)

Pro zápis klíčem (hromadný zápis) je potřeba znát ID kurzu a Registrační klíč.

ID Kurzu se nachází v seznamu kurzů. Registrační klíč pak získáte po kliknutí na ikonu nastavení (ozubené kolo). Studentům jej obvykle sdělí vyučující, každý student s ID kurzu a klíčem se do kurzu může přihlásit.

zapisID1.png

Po kliknutí na ikonu nastavení se zobrazí identifikátory kurzu mezi kterými je i Registrační klíč.


STUDENT se přihlásí do svého Turnitin účtu  a v záložce Všechny kurzy klikne na tlačítko zapsat se do kurzu. Pokud už je v některém kurzu zapsán, je potřeba přepnout na záložku Zapsat se do kurzu.

zapisID3.png

Následně zadá ID kurzu a Registrační klíč a potvrdí tlačítkem Odevzdat.


Kurz se následně zobrazí v seznamu Všechny kurzy.

zapisID5.png

6. Odevzdání úkolu učitelem

Učitel může odevzdávat práce svých studentů pro průběžnou kontrolu (například práce zaslané učiteli emailem či práce z dřívějších kurzů). Na titulní stránce vyberte zvolený Kurz, poté zvolený Úkol a klikněte na tlačítko Další akce - Odevzdat.

Zobrazí se nabídka s možnostmi odevzdání práce učitelem. Můžete vybrat jaký typ práce budete odevzdávat. Jedná se o:

 • Nahrání jednoho souboru - Vyberete jeden textový dokument z PC.
 • Nahrání více souborů - Vyberete více textových dokumentů z PC najednou.
 • Kopírujte a vložte nahrávání - Zkopírujete text práce (CTRL-C) a vložíte jej do systému (CTRL-V).
 • Nahrávání souborů ZIP - V případě, že máte větší počet prací uložených v zabaleném archivu (ZIP).


V případě nahrávání jednoho souboru, vyplňte požadované identifikátory. Autor - Nezapsaný student, Jméno a příjmení a Název odevzdané práce. Potvrďte kliknutím na tlačítko Nahrát.

6.1. Hromadné nahrávání

V případě, že máte větší počet prací uložených v zabaleném archivu (ZIP), můžete je nahrát všechny najednou (viz. kapitola Odevzdání úkolu učitelem). Požadavky na ZIP soubor jsou následující:

 • Může obsahovat maximálně 1000 prací (více info).
 • Soubor ZIP musí mít méně než 200 MB.
 • Jednotlivé soubory musí mít méně než 40 MB (návrhy ke čtení pro splnění požadavků).
 • Jednotlivé soubory musí mít nejméně 20 slov textu.
 • Maximální délka práce jednotlivých souborů je 400 stran.
 • Povolené typy souborů: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), Hangul (HWP), Google Docs a prostý text.
Pokud byste měli zájem o hromadné nahrání většího objemu dat než co tato funkce dovoluje, kontaktujte nás na turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.

7. Turnitin a Moodle

Pokud máte vytvořený kurz v Moodle a chcete skrze něj zadal úkol v systému Turnitin, klikněte na Přidat činnost nebo studijní materiál - Úkol Turnitin 2

Vyplňte potřebné údaje (podobně jako když zakládáte úkol přímo v Turnitinu). Druh odevzdané práce může být nahráváním souboru nebo odevzdáním textu, v části úkolu lze nastavit časové omezení (termín zahájení, odevzdání a zveřejnění).


Při nastavení zprávy o podobnosti je potřeba zvolit alespoň jednu položku, jinak se zpráva nevygeneruje.Klikněte na uložit a zobrazit. V přehledu se Vám ukážou vložené informace a seznam studentů, kteří jsou zapsáni do daného Moodle kurzu. U studentů se Vám zobrazí jimi odevzdané práce.Kliknutím na název úkolu se dostanete do Feedback Studia Turnitinu (více ZDE).

Tento postup naleznete i v našem instruktážním videu

7.1. Odevzdání práce přes Moodle (studentem)

Po otevření úkolu klikněte na Odevzdat práci.


Vyplňte název úkolu a vložte požadovaný soubor (přetažením ze složky) a klikněte na Přidat odevzdáníSystém Vám vygeneruje digitální doklad o odevzdání práce.


Tento postup naleznete i v našem instruktážním videu .

8. Hodnocení

Po nahrání úkolu studentem se instruktorovi zobrazí nahraná práce v aktivní verzi FeedbackStudia (viz. Vrstvy a filtry). Skrze něj instruktor může práci hodnotit pomocí komentářů k celému textu nebo k jednotlivým částem, nahrávat mluvený komentář, škrtat a posoudit zprávu o podobnosti.


100% se vám může ukázat pokud již byla ta samá práce nahrána do systému Turnitin a uložena do standardního archivu prací (obvyklé u závěrečných prací). Po kliknutí na název kurzu se vám ukážou podbrobné informace.

8.1. Vrstvy a filtry

Vrstvy a filtry naleznete v pravém rozbalovacím menu.

Slouží pro zobrazení hodnocení a poznámek.

Pomocí nastavení filtrů a vrstev můžete určovat co bude systém ve studentově práci porovnávat s databází.

filtry2.png

Po klikutí na ikonu překrývajících se vrstev (arch papírů) se zobrazí možnosti:

 • Hodnocení - jedná se o poznámky a hodnocení, které do práce přidává učitel (viz. kapitola Komentář).
 • Podobnost - po zvolení této možnosti bude barevně zvýrazněn text, který se podobá textu v databázi systému.Po kliknutí na ikonu Filtry a nastavení se zobrazí rozšířené možnosti.

 • Nezahrnout citace - Shody v uvozovkách nebudou zvýrazněny/nebudou se počítat do % podobnosti.
 • Nezahrnout bibliografii - Pokud je tato možnost označena, systém nepočítá do % podobnosti text z bibliografie.
 • Nezahrnout zdroje, které jsou méně než_ slova / _ % / Nevylučovat podle velikosti - Pokud je tato možnost označena, systém nezvýrazňuje/nepočítá do % podobnosti text, který obsahuje shodu _ a míň slov, _% a míň procent, počítá vše.
 • Vícebarevné zvýraznění - Různé zdroje jsou zvýrazněny rozdílnými barvami.
Po nastavení filtrů je nutné kliknout na Použít změny!8.2. Komentář

Komentáře je možné vkládat několika způsoby.

1) K části textu - Označte část textu ke které chcete přidat komentář a klikněte na ikonu Komentáře (bublina). Zobrazí se textový editor do kterého můžete přidávat poznámky. V tomto editoru lze zvýrazňovat písmo a měnit jeho styl, můžete změnit barvu označení textu, vložit odkaz a komentář smazat kliknutím na ikonku "odpadkového koše".

2) Obecný komentář - V menu na pravé straně dokumentu klikněte na ikonu Shrnutí zpětné vazby (poznámkový blok) a do pole Textový komentář vložte text.

3) Hlasový komentář - Nad textovým komentářem lze nahrát Hlasový komentář. Pro tuto funkci je potřeba mít správně nastaven mikrofon.8.3. Přehled shod

Po kliknutí na procento ukázané shody v pravém rozbalovacím menu ( v tomto případě 4) se vám zobrazí seznam zdrojů, se kterými systém našel shodu. Po kliknutí na jeden z nich se vám ukáže úryvek textu z nalezeného zdroje a zároveń vám to vyhledá a zvýrazní text v kontrolované práci. Šipkami na stranách zobrazeného okna u zvýrazněného textu lze procházet nalezené shody z jednoho vybraného droje.


Kliknutím na > na pravé straně každého zmíněného zdroje otevřete Analýzu shody. Zde vidíte podrobnosti a můžete zdroj ze zprávy o podobnosti vyškrtnout, pokud ho považujete za irelevantní.
Zdroj lze z analýzy podobnosti vyškrtnout také kliknutím na ikonu sestupného grafu, čímž otevřete seznam všech zmíněných zdrojů. Nezahrnuté zdroje zobrazíte klinutím na ikonu přeškrtlého kolečka.


8.4. Rubrika (matice hodnocení)

Funkci Rubriky lze nastavit vlastní hodnoty hodnocení a definovat je rozsáhlejších textem


Otevřete váš kurz a úkol. 

rubrika1.png

V horním panelu nabídek vyberte záložku Knihovny. A následně klikněte na Správce rubrik a forem.

rubrika2.png

Klikněte na modrou ikonu Menu a vyberte položku Vytvořit novou rubriku.

rubrika3.png

Rubriku pojmenujte a vyplňte kritéria. Pro vyplnění stačí kliknout do požadované buňky/řádku/sloupce.

rubrika4.png

9. Stažení práce

Práci, kterou student odevzdal, si lze stáhnout do počítače v několika formách:

 • Aktuální zobrazení - soubor obsahující nalezené shody a zprávu o podobnosti.
 • Digitální doklad - doklad pro studenta (autora práce) o tom, že práci do systému odevzdal.
 • Původně odevzdaný soubor - práce bez zvýraznění nalezených shod.


Ukázka digitálního dokladu


9.1. Stažení protokolu pro objemné práce (kupř. 500+ stránek)

Nahrajeme-li do systému Turnitin práci s vysokým počtem stran (či velkou velikostí), vygenerovanou zprávu o podobnosti často nelze z kapacitních důvodů stáhnout tradičním způsobem a zobrazí se Vám chybová hláška. V takovém případě nabízíme možnost, abyste na Centrální podporu systému Turnitin na UK zaslali následující údaje:

Vaše jméno a role v Turnitinu (instruktor/student)

ID Úkolu:

ID dokumentu:

Výše zmíněné ID najdete v přehledu Vašich kurzů. 

Zpráva o podobnosti Vám bude následně zaslána.

9.2. Hromadné stažení oznámkovaných prací

Výslednou známku za odevzdanou práci vyplníte v pravém horním rohu v rozhraní FeedbackStudia. Známka se následně ukáže na hlavní stránce kurzu ve sloupci Grade.
Pokud chcete stáhnout do svého zařízení více oznámkovaných prací najednou, nejprve zaškrtněte na levé straně, o které práce se jedná. Tím se Vám zobrazí nová nabídka. Klikněte na Stáhnout a Online hodnocení práce.
Objeví se Vám dialogové okno, klikněte na OK. Soubory budou komprimovány do ZIP formátu a doručeny jako zpráva v rozhraní Turnitin. Komprimace může trvat až několik minut.


 


Záložku Zprávy naleznete v liště v pravém horním rohu vedle informacích o uživateli a role. Ve zprávě naleznete odkaz pro stažení ZIP souboru. 

POZOR: práce lze stáhnout pouze pokud mají vyplněnou známku.


11. Školení

Jazyk kurzu: CZ 1280px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png

Cílová skupina: Pedagogové, Školitelé, Ostatní zájemci (po domluvě)

Nástroje mimo Moodle: Turnitin

Tutoriál: Ano Moodle Turnitin

Předpokládaný čas pro absolvování kurzu: 3-4 h (vč. praktické části), není nutno absolvovat vcelku

Průběh: 1. část - Teoretická, vysvětlení jednotlivých funkcí 2. část - Praktická, zkouška těchto funkcí

Interakce: Možnost komunikovat s ostatními účastníky v diskuzním fóru (nepovinné)

Výstup: Obecný - Porozumět systému pro podporu akademické integrity, prevence plagiátorství a transparentního hodnocení Technický - Schopnost vytvořit třídu, přidat studenty, nastavit hodnotící matice, vkládat komentáře, generovat výstup

Ukončení: Shlédnutí prezentací, splnění všech cvičení (tvorba cvičné třídy a hodnocení v Turnitinu), vyplnění dotazníku

Kontakt: turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz

12. Kontakt

Pokud odpověď na Vaši otázku nenajdete v často kladených otázkách, využijte diskuzní fórum.

V případě problémů s uživatelskými účty se můžete obracet na email: turnitin-centralni-podpora-l@cuni.cz.